English מידע לסטודנטים שעות קבלה קורסים הודעות סגל אקדמי מזכירות החוג מבנה הלימודים ותנאי קבלה
לאתר האוניברסיטה לאתר הפקולטה דף הבית הקבוצה לחקר השירה קורסים מתוקשבים ארועים משאבי מידע גלריה תיזות ודוקטורטים קישורים
ראשי > ארועים

ארועים

ימי עיון בבלשנות צרפתית וכללית בנושא - קירוב ודיוק II
תוכניה 1
תוכניה 2

16-17/06/2010
כנס - כתיבת האושר ברומן העכשווי 10-11/05/2010
סמינר מחלקתי - סמסטר א' תש"ע 29/10/2009
כינוס בינ"ל בנושא: "עולמו של אלן בוסקס" - Le Monde d'Alain Bosquet
לחץ לתוכניה
10-11/11/2008
פסטיבל השירה - כינוס בינ"ל - Festival de la Poésie
לחץ לתוכניה - עברית II לחץ לתוכניה - צרפתית
24-25/11/2008
כנס בנושא אומנות הביזור בשירה וברומן הפרנקופוני העכשווי עם: פרופ' ג'קלין מישל.
לחץ לתוכניה
31/03-01/04/2008
הצגה (בצרפתית) בבימויה של קטי פרש במסגרת כנס "אמנות הביזור בשירה וברומן הפרנקופוני העכשווי".
לחץ לתוכניה
31/03-01/04/2008
סמינר מחלקתי
פרופ' יוסף שטרית בנושא: "מהי שפה יהודית? מהי שפה?" « Qu’est-ce qu’une langue juive ? Qu’est-ce qu’une langue ? »

לחץ לתוכניה
27/03/2008