English מידע לסטודנטים שעות קבלה קורסים הודעות סגל אקדמי מזכירות החוג מבנה הלימודים ותנאי קבלה
לאתר האוניברסיטה לאתר הפקולטה דף הבית הקבוצה לחקר השירה קורסים מתוקשבים ארועים משאבי מידע גלריה תיזות ודוקטורטים קישורים
ראשי > סגל אקדמי

סגל אקדמי

שם : פרופ' אילנה זינגר
תחומי עניין: ספרות הרנסנס בצרפת ובאירופה , לימודי תרבות ולימודי האישה.
קומה : 16 חדר : 1617 - בניין אשכול
טלפון : 04-8240655
דוא"ל :

שם : דר' ז'ני הורוביץ - ראש החוג
תחומי עניין: חקר תרבות והיסטוריה של צרפת בימי הביניים.
קומה : 16 חדר : 1616 - בניין אשכול
טלפון : 04-8240129
דוא"ל :

שם : פרופ' ג'קלין מישל , אמריטו
תחומי עניין: תיאוריה של הספרות, שירה ופואטיקה בת זמננו, וכן הפרנקופוניה בעולם השלישי לגווניה.
דוא"ל :

שם : פרופ' רוברט אלבז
תחומי עניין: תיאוריה של הספרות (מרקיסיזם וספרות, סוציולוגיה של הספרות, סמיוטיקה ושיח ספרותי) וכן חקר הספרות הצרפתית של המגרב, האוטוביוגרפיה. פרסומים(רשימה חסרה)
קומה : 17 חדר : 1714 - בניין אשכול
טלפון : 04-8249817
פנימי: 3817
דוא"ל :
שם : דר' קלודין אלנקווה
תחומי עניין: התיאטרון הצרפתי במאה ה-20, לימוד השפה הצרפתית ומורכבותה
קומה : 16 חדר : 1615 - בניין אשכול
טלפון : 04-8240127
פנימי: 2127
דוא"ל :
שם : פרופ' יוסף שטרית
תחומי עניין: בלשנות צרפתית בת זמננו על גווניה, סוציופרגמטיקה ותורת השיח, וכן נושאים הנוגעים לשיח ולאתנוגרפיה בארצות המגרב.
פרסומים
קומה : 16 חדר : 1619 - בניין אשכול
טלפון : 04-8288305
פנימי: 8305
דוא"ל :

שם : דר' סם בלום
תחומי עניין: פרוסט, רומנטיזם, סוריאליזם וחקר הספרות הצרפתית במאה ה-19 ובמאה ה-20.
קורסים ופירסומים
קומה : 16 חדר : 1613 - בניין אשכול
טלפון : 04-8249823
פנימי: 3823
דוא"ל :

שם : דר' איזבל מרטין
תחומי עניין: ספרות צרפתית של המאה ה-18, רטוריקה דתית, חקר התיאטרון הקלאסי.
קומה : 16 חדר : 1614 - בניין אשכול
טלפון : 04-8288311
פנימי: 8311
דוא"ל :

שם : דר' מרק צירלין
תחומי עניין: דקדוק ובלשנות צרפתית, ניתוח ספרותי לפי תיאוריית הבלשנות השימושית
קומה : 16 חדר : 1615 - בניין אשכול
טלפון : 04-8288310
פנימי: 8310
דוא"ל :

שם : דר' רות עמר
תחומי עניין: שירה בת זמננו, הרומן הצרפתי העכשווי,
הרומן המגרבי בשפה הצרפתית, השירה הצרפתית העכשווית, שירת מאורעות צרפתית
קומה : 16 חדר : 1614 - בניין אשכול
טלפון : 04-8288311
פנימי: 8311
דוא"ל :

שם : דר' איזבל דותן
תחומי עניין: לימוד השפה הצרפתית כשפה זרה, לימוד הציוויליזציה והתרבות הצרפתית, ספרות צרפתית ופרנקופונית עכשווית, תרגום שירה וספרות
פרסומים
קומה : 16 חדר : 1613 - בניין אשכול
טלפון : 04-8288309
פנימי: 8309
דוא"ל :

שם : ד"ר סלביה אדלר
תחומי עניין: דקדוק ובלשנות צרפתית.
קומה : 16 חדר : 1613 - בניין אשכול
טלפון : 04-8249823
פנימי: 3823
דוא"ל :

שם :איזבל טנכילביץ
קומה : 16 חדר : 1611 - בניין אשכול
טלפון : 04-8288310
פנימי: 8310
דוא"ל :
שם : קרולין שורקי
קומה : 16 חדר : 1615 - בניין אשכול
דוא"ל :