English מידע לסטודנטים שעות קבלה קורסים הודעות סגל אקדמי מזכירות החוג מבנה הלימודים ותנאי קבלה
לאתר האוניברסיטה לאתר הפקולטה דף הבית הקבוצה לחקר השירה קורסים מתוקשבים ארועים משאבי מידע גלריה תיזות ודוקטורטים קישורים
ראשי > מזכירות החוג

מזכירות החוג
 
ראש החוג: ד"ר ז'ני הורוביץ
 
כתובת למשלוח דואר:
החוג לשפה וספרות צרפתית
אוניברסיטת חיפה,
הר הכרמל חיפה 31905
שעות קבלה : ימים שני בין השעות 12:00-13:00
בקומה 16 חדר 1616
טלפון: 972-4-8240129
דוא"ל: horowitz@research.haifa.ac.il
 
מרכזת החוג : הגב' יהב רוזן
שעות קבלה : ימים א' עד ה' בין השעות 10:00-12:00
מגדל אשכול, קומה 20, חדר 2012

טלפון: 972-4-8240909
פקס: 04-8249836
דוא"ל: yrosen@univ.haifa.ac.il
   
החוג לשפה וספרות צרפתית  

שעות קבלה : ימים א' עד ה' בין השעות 10:00-12:00
טלפון: 972-4-8240063
טלפון: 972-4-8288272
פקס: 972-4-8249733
דוא"ל: french@univ.haifa.ac.il