English מידע לסטודנטים שעות קבלה קורסים הודעות סגל אקדמי מזכירות החוג מבנה הלימודים ותנאי קבלה
לאתר האוניברסיטה לאתר הפקולטה דף הבית הקבוצה לחקר השירה קורסים מתוקשבים ארועים משאבי מידע גלריה תיזות ודוקטורטים קישורים
ראשי > שעות קבלה

שעות קבלה

שעות קבלת מרצים סמסטר א' תש"ע
דוא"ל טלפון שעות קבלה מיקום שם המרצה
טלפון : 04-8240129
פנימי: 2129
ימי ב' 12:00-13:00 לקבוע במייל

חדר : 1616 - בניין אשכול דר' ז'ני הורוביץ - ראש החוג
טלפון : 04-8249817
פנימי: 3817
ימי ג' 13:30-14:30 משרד המרצה בקומה 17

חדר : 1714 - בניין אשכול פרופ' רוברט אלבז
טלפון : 04-8288311
פנימי: 8311
ימי ג' 13:00-14:00
חדר : 1614 - בניין אשכול דר' איזבל מרטין
טלפון : 04-8249823
פנימי: 3823
ימי ב' 11:00-12:00
לקבוע בטלפון 050-7804071
חדר : 1613 - בניין אשכול דר' סלביה אדלר
טלפון : 04-8288309
פנימי: 8309
ימי ג' 13:00-14:00
חדר : 1613 - בניין אשכול דר' איזבל דותן
-
ימי ב' 14:00-15:00 בתיאום מראש
חדר : 1611 - בניין אשכול גב' איזבל טנכילביץ